T.S Assistans AB™

T.S Assistans AB är ett företag som anordnar personlig assistans.
Vi är ett företag som värderar kvalitet och tron på människans lika värde.

Företagets uppdragsgivare, anhöriga och presumtiva uppdragsgivare samt övriga intressenter skall på ett enkelt sätt veta vad de kan förvänta sig av oss.

De uppdragsgivare som väljer att ge oss sitt förtroende är de som också utvärderar och värdesätter kvaliteten på det arbete vi utför.

Detta sker med utgångspunkt i de förväntningar som individen har. Flera av våra medarbetare studerar heltid på högskolan och jobbar hos oss vid sidan om.